fbpx

Termes i condicions

Titular del web i dades de contacte

www.hvc.cat és un domini a Internet titularitat de HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, S.L. inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​al tom 35.183, foli 46, full B 257.876, inscripció 1ª. Té C.I.F. número B-63055941 i adreça a Ctra. BV 1031, km.17 (Autovia Barcelona – Lleida, sortida 554) 08711 ODENA. Pot posar-se en contacte amb nosaltres:
Per telèfon, al número 93 803 12 68
Per correu electrònic, escrivint a hvc@hvc.cat

Condicions d’ús de www.hvc.cat

Les presents condicions d’ús regulen l’accés a aquest web per part dels clients de HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, S.L. i la resta d’usuaris d’Internet. Pel sol ús d’aquest lloc web, l’usuari manifesta que accepta sense reserves de les presents condicions d’ús.

HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, S.L. es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d’accés al web, així com els continguts en ella inclosos o les condicions d’ús recollides en aquest document. La prestació del servei d’aquest lloc web i aquestes condicions d’ús es regeixen per la Llei espanyola.

Limitació de responsabilitat

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius. HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, S.L. rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

L’usuari exonera HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o d’aplicacions, de les infraestructures de comunicacions, o del programari i maquinari utilitzats per a la navegació.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d’aquest lloc web: text, imatges, marques, logotips arxius d’àudio i vídeo, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial, sense perjudici d’altres possibles proteccions. Tret que no s’indiqui el contrari, els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts corresponen en exclusiva a HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL L’usuari reconeix que l’ús dels continguts queda estrictament limitat a finalitats personals de l’usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada d’aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, S.L. o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin incloure en els continguts. Així mateix l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc per a remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

www.hvc.cat és un domini registrat per HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, S.L .. No pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin de HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, S.L. de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, S.L.

La societat no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web, ni assumirà cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet. Tampoc garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, pel que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

Política per enllaçar a aquesta web

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al lloc web de HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, S.L. s’ha d’atenir a les següents condicions:
Ha de sol·licitar autorització prèviament a la realització de l’enllaç i ha de constar de forma expressa el seu atorgament. Només es permet enllaçar a la pàgina d’inici del lloc web.

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l’usuari a la pròpia direcció de HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, S.L. i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL, la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc web de HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, SL, incloure’l com a part del seu web o dins d’un dels seus marcs o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines o continguts del present lloc.

No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d’aquest lloc web o dels serveis que en ella s’ofereixen.

L’enllaç (excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç a la pàgina) no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, S.L ..

Sota cap circumstància, HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, S.L. serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l’hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions que s’hi incloguin.

Navegació, accessibilitat i seguretat. Programari de navegació i configuració recomanada
Navegadors a utilitzar: Internet Explorer 8 i 9, Mozilla 21.0, Opera 12, Google 27.
Resolució de pantalla recomanada: almenys 1280 × 1024 punts.

HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, S.L. s’han pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; així mateix, han adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris del web. L’usuari tindrà en compte, però, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables. És per això que aconsellem consultar l’apartat Recomanacions d’ús d’Internet.

Consells de seguretat en l’ús d’Internet

– No obriu missatges de correu electrònic d’origen desconegut, i tampoc els arxius adjunts que incloguin, poden contenir virus i altres programes malintencionats.
– Molts programes de correu disposen de mòduls per a l’eliminació automàtica de correu brossa (SPAM).
– Instal un programa antivirus i manteniu actualitzat constantment.
– No faciliti les seves dades personals si no es tracta d’una pàgina web de confiança. Les dades financeres (targeta de crèdit etc) només s’han de proporcionar en pàgines web segures (protocol https).
– No utilitzeu contrasenyes fàcils d’endevinar. No reutilitzi la mateixa contrasenya en diferents pàgines. No guardeu les contrasenyes escrites en documents del seu ordinador.
– Verifiqui periòdicament que el seu sistema operatiu està actualitzat contra les últimes vulnerabilitats detectades.
– Mantingui sempre actualitzat el seu programari d’Internet (navegador, correu electrònic, clients de missatgeria).
– Instal un programari tallafocs per impedir atacs al seu ordinador (alguns sistemes operatius inclouen tallafocs de manera gratuïta).
– Feu, de manera periòdica, còpia de seguretat en suport extern (disquet, CD, pen drive, etc) dels documents importants del seu ordinador.

Política de privacitat i protecció de dades Dades sol·licitades

PPer accedir a alguns dels espais de la web serà necessari facilitar determinades dades personals que seran tractades de forma automatitzada. Aquests tractaments o fitxers seran inscrits en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades sota la titularitat de. HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, S.L. El responsable del fitxer (HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, S.L.) es compromet a complir l’obligació de secret respecte dels continguts en el fitxer.

Objectius de la recollida de dades

Quan es demani que s’empleni un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s’informarà a l’usuari de la finalitat del tractament, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, dels destinataris de la informació i de la possibilitat del titular de les dades d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades.

Al mateix temps, els usuaris autoritzen expressament a la societat a enviar-los informació comercial via electrònica, respecte de novetats en l’àmbit dels productes i serveis prestats per la mateixa; en el cas que no desitgin rebre l’esmentada informació n’hi haurà prou amb notificar-ho via correu electrònic a hvc@hvc.cat en qualsevol moment.

Veracitat de les dades

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actuals. En el cas que l’usuari introdueixi dades corresponents a una altra persona, s’entendrà que té consentiment exprés per a això d’aquesta persona, i que aquesta ens atorga autorització per realitzar el tractament descrit. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l’emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Aportacions dels usuaris

Excepte acord particular diferent, les aportacions (textos, fotografies, dibuixos, etc.) que els usuaris de l’entorn facin a aquesta web implicaran la cessió automàtica del dret d’imatge i dels drets de reproducció, distribució, comunicació o adaptació dels continguts entregats , en un àmbit geogràfic mundial i per un període indefinit. Aquesta cessió permetrà utilitzar el material en el propi entorn (per dur a terme les finalitats que van motivar la recollida), així com també l’autorització per incorporar aquests continguts en aquells suports (CD-ROM, DVD, paper o altres) que permetin una activitat de promoció, arxiu o investigació del web per part dels seus propietaris.

Dret d’accés

El titular de les dades de caràcter personal tindrà dret accés, rectificació cancel·lació o oposició respecte a quantes dades seves existeixin emmagatzemades a la base de dades de HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, S.L. Aquests drets podran ser exercitats a través de qualsevol mitjà de comunicació amb HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, S.L. en la direcció Ctra. BV 1031, km.17 (Autovia Barcelona – Lleida, sortida 554) 08711 ODENA o en l’e-mail hvc@hvc.cat, adjuntant fotocòpia del DNI del titular de les dades.

L’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar:

– Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que bé AIN o bé els legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com per exemple, copyright, (c), (R) i TM, etc.).

– Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els Continguts (com per exemple, marques d’aigua, empremtes digitals, etc.).

– L’accés, visualització i, si escau, descàrrega dels Continguts i / o Serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb fins estrictament personals i no comercials.

Presència de “cookies”

Aquesta web utilitza “cookies” quan un usuari navega per la web. Les “cookies” són uns petits fitxers de dades que el servidor d’Internet remet al navegador i que li són retornats posteriorment en cada nova petició. Aquests fitxers s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari i permeten al sistema recordar característiques o preferències de navegació de sessions anteriors. Les “cookies” d’aquesta web no són invasives ni nocives, i no contenen dades de caràcter personal. En tot cas, pot desactivar la utilització de cookies “seguint les instruccions del seu navegador.

HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA es reserva el dret d’emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les següents prohibicions:
prohibicions

Queda expressament prohibit:

1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de els serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de HOSPITAL VETERINARI dE CATALUNYA.

2. Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l’entitat oa tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.

3. Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.

5. L’obtenció o fins i tot l’intent d’obtenció dels continguts fent servir mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Web, dels Serveis i / o dels Continguts.

Legislació

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a tota qüestió litigiosa relacionada amb aquest lloc web serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents per a això els Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

Newsletter

Suscríbase a nuestra Newsletter y benefíciese de nuestras promociones exclusivas para clientes.

Contacto

BV-1031, 554 – 08711 Òdena, Barcelona

Tel. 93 803 12 68 / e-mail. hvc@hvc.cat