fbpx

Síndrome de Cushing

Entre les malalties més habituals que poden patir les nostres mascotes hi trobem les patologies del sistema endocrí o sistema hormonal (endocrinopaties). Entre elles, trobem les patologies que afecten a les glàndules adrenals, unes petites glàndules situades prop dels ronyons i que produeixen vàries hormones (cortisol, aldosterona, hormones sexuals i adrenalina, entre altres).

Síndrome de Cushing

 

En referència al cortisol, existeixen dues malalties: una associada a un excés de producció (síndrome de Cushing) i l’altra associada a un dèficit de producció (síndrome d’Addison).

La síndrome de Cushing o hiperadrenocorticisme engloba un conjunt de signes que apareixen en conseqüència d’un excés de cortisol en sang dels nostres animals.

Aquest excés pot venir de tres orígens diferents:

  • Alteracions de la glàndula adrenal: una hiperplàsia o una massa a la glàndula que condueixi a incrementar la producció de cortisol.
  • Alteracions de la hipòfisi: la hipòfisi és l’encarregada d’enviar senyals a les glàndules adrenals perquè aquestes produeixin cortisol. Si la hipòfisi envia un excés de senyals (a través de l’hormona ACTH), això condueix a una major producció de cortisol.
  • Excés d’administració de corticosteroides: l’administració de dosis altes o durant molt de temps de corticosteroides porta a l’aparició dels signes clínics propis del Cushing.

Els signes clínics més habituals que veiem amb la síndrome de Cushing en aquests animals són:

  • Poliúria (excés de producció d’orina).
  • Polidípsia (excés d’ingesta d’aigua).
  • Polifàgia (increment de la gana).
  • Alopècia i pell fosca.
  • Cicatrització de ferides més lenta.
  • Abdomen distès (pèndul).

Quan ens trobem davant d’un animal amb signes com aquests, es comença realitzant una analítica de sang general, que ens pot mostrar un increment de la glucosa en sang i alteracions d’alguns paràmetres del fetge. Si es sospita d’aquesta patologia, cal fer proves específiques.

Un cop es confirma que l’animal pateix la síndrome de Cushing, cal iniciar un tractament amb fàrmacs que tenen per objectiu reduir els nivells de cortisol en sang.

A mesura que es controlen, els signes clínics es van corregint i els nivells de cortisol es van reduint fins a trobar la dosi de fàrmac adequada per cada pacient. Per aquest motiu, és important fer controls veterinaris periòdics.

 

Si t’ha agradat aquesta publicació de Síndrome de Cushing també et podria agradar: “Síndrome d’Addison