fbpx

Síndrome d’Addison

Les glàndules adrenals són les encarregades de produir diferents hormones i es troben molt a prop dels ronyons; per una banda, produeixen mineralcorticoides i, per altra banda, glucocorticoides. En l’hipoadrenocorticisme, també anomenat síndrome d’Addison, la producció d’aquestes hormones està disminuïda.

Aquesta patologia, que es dóna més freqüentment en gosses fèrtils joves o de mitjana edat que nogossos que en gats. És més freqüent en gosses fèrtils que en esteril·litzades.

Les causes d’aquesta disminució de la producció de les hormones adrenals poden ser diverses:

  • Destrucció de la mateixa glàndula per part del sistema immunitari de l’animal.
  • Alteracions de la hipòfisi, que és l’encarregada d’enviar ordre (ACTH) a les adrenals per a què produeixin les hormones. Si la hipòfisi no funciona correctament i no envia l’ordre de producció de cortisol, les adrenals no en fabricaran.
  • Fàrmacs: de vegades, tractant la patologia contrària (síndrome de Cushing), en la qual s’administren fàrmacs que interactuen amb la producció de cortisol, es pot provocar un Addison.

La simptomatologia que solen presentar els animals amb síndrome d’Addison és la següent:

  • Pèrdua de pes.
  • Melena (presència de sang digerida en femtes, que solen ser de color força fosc).
  • Vòmits, diarrea o anorèxia.
  • Poliüria/polidípsia (orinen molt i beuen molt).
  • Depressió i debilitat.

El principal mineralcorticoide produït per les glàndules adrenals és l’aldosterona, que estimula la reabsorció de sodi, clor i aigua i l’excreció de potassi a nivell del ronyó. En casos greus d’Addison, quan la deficiència d’aldosterona és molt important, podem arribar a veure el que anomenem “crisi Addisoniana”, en la qual l’animal presentarà pols dèbil i freqüència cardíaca disminuïda juntament amb debilitat, depressió, temperatura baixa i tremolors. En casos molt greus, poden patir síncopes i parades cardíaques.

Per a diagnosticar l’Addison s’han de fer proves específiques que determinen la quantitat d’ACTH en sang (que és l’hormona produïda per la hipòfisi i que dóna ordre a les adrenals per a què produeixin cortisol) o la resposta de les adrenals a l’ACTH administrada exògenament.

El tractament d’aquesta malaltia consisteix a administrar de manera externa les hormones que es veuen disminuïdes per tal de compensar-ne la falta de producció.

 

Si t’ha agradat aquesta publicació de Síndrome d’Addison” també et podria agradar: “L’eutanàsia, junts fins al final