fbpx

REVISIONS GERIÀTRIQUES EN GOSSOS I GATS

Revisions geriàtriques? Igual que les persones, les nostres mascotes envelleixen amb el pas del temps, i es més freqüent que puguin desenvolupar malalties que puguin disminuir la seva qualitat de vida o produir la mort.

La millora de la medicina veterinària i la implicació dels propietaris han permès augmentar l´esperança de vida dels animals.

Per això és important realitzar revisions periòdiques als nostres animals, sobretot a partir del 10 anys en gats i gossos de races petites , 7 anys en gossos de races grans i 5-6 anys en races de gossos gegants per així detectar possibles malalties a temps.

La detecció precoç de les malalties relacionades amb l´envelliment ens permeten diagnosticar els problemes a temps i posar-hi solucions i tractaments, ja que hi han malalties que quan desenvolupen el primers signes clínics, ja es tard per revertir el problema.

Un pacient geriàtric normalment no pateix una sola afecció, però les malalties més freqüentment detectades són els tumors, les malalties renals, les osteoartrosis y les afeccions bucodentals.

Les revisions geriàtriques es recomana fer-les amb una periodicitat anual.

Aquestes revisions consten de una anamnesi (enquesta i historia clínica), una exploració física, d´ una analítica sanguínia complerta i d´orina i d´altres proves complementàries (radiografies, ecografies, electrocardiogrames …).

En l´anamnesi el veterinari preguntarà al propietari per antecedents clínics remarcables i canvis que hagin detectat en el seu comportament, hàbits alimentaris, fatiga, o problemes urinaris, intestinals o respiratoris.

En l´exploració física es realitza una revisió del pes, condició corporal i del pelatge, mida dels ganglis limfàtics, estat bucodental, palpació abdominal per detectar augment d´ òrgans abdominals o punts de dolor, auscultació cardiopulmonar i exploració ocular, dolor i mobilitat articular.

Amb l´analítica sanguínia i d´orina detectem si hi ha alteracions hepàtiques, renals, urinàries endocrines (com la diabetis o disfuncions de la glàndula tiroidea ), problemes metabòlics anèmies o immunosupressions.

Les radiografies i electrocardiogrames detectem problemes cardiopulmonars i de ritme cardíac.

Amb les ecografies abdominals detectem múltiples alteracions o masses en òrgans com els ronyons, fetge, bufeta de la fel o melsa; càlculs o sediment en la bufeta de la orina; quists o augment del tamany de la pròstata; distensions o canvis en la paret intestinal. Es molt útil pel diagnòstic de tumors.

Amb el resultat de la revisió, el veterinari comentarà als propietaris si s´han de fer canvis amb la dieta (preparant una dieta personalitzada), augment de l´exercici diari, neteges bucodentals o fer una visita amb algun dels nostres especialistes (neuròleg, traumatòleg, internista, cardiòleg)

En resum

Realitzar una revisió geriàtrica de forma periòdica, ens permet detectar de forma precoç malalties i millorar la longevitat i la qualitat de vida de les nostres mascotes.

Si t’ha agradat aquesta publicació de revisions geriàtriques en gossos i gats, també et podria agradar Intoxicació per marihuana o haixix.