fbpx

El Dr. Alfonso Cruz responsable del Servei de Cardiologia de l’Hospital Veterinari d’Òdena ens explica què és un buf cardíac:

Els bufs cardíacs són sons anormals que s’escolten al auscultar el cor, causats per fluxos de sang turbulentos a través del cor i els vasos. La turbulència pot estar causada per l’alteració del flux sanguini a través de forats, una estenosis valvular, una insuficiència valvular, una connexió anormal arterio-venosa prop del cor, alteracions en la viscositat de la sang o a canvis en el diàmetre de vasos sanguinis.

Les característiques dels bufs s’han de precisar tenint en compte la seva intensitat, durada, freqüència sonora, àrea de localització en el tòrax i localització en el cicle cardíac (sístole, diàstole). En general la intensitat del buf no té perquè indicar la severitat del problema.

Hi ha dos grans grups de bufs: bufs funcionals bufs patològics.
Els bufs funcionals es divideixen en bufs fisiològics i innocents. Els fisiològics tenen una causa coneguda, com l’increment de la despesa cardíaca o la disminució de la viscositat sanguínia i ocorren amb anèmia, hipoproteinemia, febre, increment de la pressió sanguínia, gestació, hipertiroidismo i també en cors atlètics.
Els bufs innocents tenen una causa desconeguda i no estan associats a cap problema cardíac. Són febles i amb freqüència es produeixen en animals joves. Aquests bufs acostumen a desaparèixer entorn als 4 mesos d’edat.
Els bufs patològics són causats per malalties cardíaques o de vasos sanguinis i requereixen una correcta identificació per al seu tractament.

 

Alfonso-Cruz-_buf-cardíac

 

Un buf no és sempre motiu de preocupació, però pot ser un indici de malaltia cardíaca pel qual cosa altres proves diagnòstiques poden estar justificades com:
• Analítica sanguínia que inclogui proves pel “cuc del cor”.
• Radiografies toràciques per determinar si el cor està engrandit.
• Electrocardiogrames per determinar si hi ha alguna arítmia, o indici de engrandiment cardíac.
• Ecocardiografías per examinar el funcionament de les vàlvules, el moviment de la paret i la grandària del cor, etc.
• Proves de pressió arterial.

Com es tracten els bufs del cor?
El tractament del buf cardíac depèn de la causa. Els bufs cardíacs funcionals generalment no necessiten tractament algun. Si el buf cardíac es deu a una malaltia subjacent, tal com una pressió arterial alta, es tracta aquesta malaltia. Si el buf cardíac es deu a una malaltia de la vàlvula en si (malaltia valvular intrínseca) o altres defectes del cor, podria ser necessari administrar medicaments o realitzar un procediment quirúrgic.

Per tant, des de l’Hospital Veterinari de Catalunya aconsellem revisions periòdiques per detectar i identificar a temps qualsevol tipus de buf, i poder establir un protocol adequat per a cada cas en particular.

Per a més informació pot deixar el seu comentari i el Dr. Alfonso Cruz, o bé un dels nostres veterinaris especialistes en cardiologia atendrà la seva sol·licitud de manera personalitzada.