fbpx

La Dra. Lídia Llauet de l’Hospital Veterinari de Catalunya Sarrià,  ens detalla el diagnòstic i el tractament de la pancreatitis aguda en gats i gossos:

La pancreatitis, tant en gos com en gat, es defineix com la inflamació del pàncrees. Pot ser d’aparició aguda o crònica (mantenir-se en el temps).
La principal funció del pàncrees és la producció d’enzims digestius i altres substàncies que faciliten l’absorció dels nutrients i de certes vitamines i minerals. Aquestes fan la seva funció quan arriben a l’intestí.

Quina és la causa?
A l’organisme hi ha diferents mecanismes de “protecció” perquè les pròpies substàncies secretades pel pàncrees no li puguin fer mal. Si aquests mecanismes fallen, és quan ens trobarem davant d’una pancreatitis.

La causa en molts casos és desconeguda, però hi ha factors que poden predisposar a l’animal, com són:
• Obesitat, dieta hipergreixosa
• Tòxics
• Obstrucció del conducte que porta aquestes substàncies cap a l’intestí
• Reflux del contingut intestinal i / o biliar
• Traumatisme abdominal
• Medicacions
• Tumors pancreàtics

Les races en què observem pancreatitis de forma més freqüent són: Schnauzer miniatura, Caniche miniatura, Cocker spaniel, i gat siamès.
Es pot presentar a qualsevol edat i a qualsevol sexe, però l’edat d’aparició més freqüent sol ser al voltant dels 7 anys i més predominant en femelles.

pancreatitis - Lidia Llauet

Quan sospitem d’ella?
Els animals amb pancreatitis aguda normalment presenten depressió, anorèxia i símptomes gastrointestinals (principalment vòmits), fins i tot poden arribar en estat greu (“shock”) al veterinari. El dolor abdominal sol ser freqüent (més evident en gossos). D’altra banda, hi ha animals que poden mostrar símptomes molt lleus durant bastants dies, fins i tot setmanes (sobretot en gats).
Les pancreatitis sub-agudes o cròniques presenten una simptomatologia poc específica i més lleu, pel que en molts casos pot fins i tot no sospitar-se d’ella.

Quines proves es realitzen?
En els animals que es sospita de pancreatitis se’ls recomana realitzar analítiques sanguínies (hemograma, anàlisi bioquímic) juntament amb proves d’imatge (radiografia i ecografia). La prova diagnòstica més específica és la medició en sang de la lipasa pancreàtica (enzim pancreàtic específic d’espècie). És molt important realitzar totes les proves ja que els símptomes poden ser molt semblants a altres patologies gastrointestinals i fins i tot extra intestinals.

Té tractament?
En la majoria d’ocasions es recomana l’ingrés de l’animal per a realitzar monitorització, tractament i fluidoteràpia. S’haurà d’iniciar la dieta adequada (baixa en greixos i proteïnes) en quant sigui possible.
Si l’evolució és favorable, es continuarà el tractament i la dieta a casa el temps necessari establert pel veterinari.

Quin és el pronòstic?
Normalment, el pronòstic s’establirà segons la causa de la pancreatitis (si es coneix), la resposta al tractament i l’evolució de l’animal durant l’hospitalització.

Per a més informació pot deixar el seu comentari i la Dra. Lídia Llauet, o bé un dels nostres veterinaris especialistes atendrà la seva sol·licitud de manera personalitzada.