fbpx

La gastroenteritis és la inflamació del tracte alimentari, podent presentar com a símptomes vòmits, diarrees, dolor abdominal i anorèxia.

Les causes de la gastroenteritis en les nostres mascotes poden ser vàries.
Els gossos solen afectar-se amb major freqüència a causa dels seus hàbits alimentaris menys discriminatoris que porten a l’ingesta d’aliments en mal estat, consum de material estrany, ingesta excessiva o modificacions abruptes de la dieta.

Si l’aparició és aguda es pot intentar el maneig dietètic i simptomàtic, sempre que el propietari no hagi observat o sospiti específicament la ingesta d’alguna substància tòxica o bé un objecte perillós, s’administren antiemètics per controlar els vòmits, un protector de la mucosa gàstrica i una dieta adequada de fàcil digestió.
Si la simptomatologia persisteix serà necessari fer proves per descartar paràsits, infecció per parvovirus, una obstrucció intestinal i, ingressar si es necessari per rehidratar i administrar el tractament endovenós per poder controlar els símptomes.

La ingesta d’ossos, joguines de plàstic, teles, cordes, pedres o pals poden provocar obstruccions en el tracte gastrointestinal que poden requerir cirurgia de caràcter urgent amb la finalitat d’evitar perforacions intestinals i peritonitis.

 

gastroenteritis -HVC

 

En aquesta imatge s’observa un cos estrany (pilota) en l’estòmag d’un Labrador. En aquest cas es va procedir a realitzar gastrotomía per extreure la pilota.

 

gastroenteritis -HVC

Radiografia on s’observa una pedra en els intestins, en aquest cas la pedra havia lacerat l’intestí i va caldre realitzar una enterectomia (extreure un tros de l’intestí danyat)
És important evitar la ingesta d’objectes estranys i no deixar a l’abast de les nostres mascotes objectes potencialment perillosos por la seva toxicitat o perquè la seva grandària fa que puguin arribar a empassar-ho.

Si hem observat que la nostra mascota ha ingerit alguna substància tòxica és important acudir ràpidament al veterinari perquè pugui provocar el vòmit i evitar que la substància s’absorbeixi.
En el cas de cossos estranys de grandària considerable com una pedra, ossos grans o pedres, és millor poder intervenir abans que produeixin símptomes, treure’ls de l’estómac és menys perillós que haver d’intervenir quan estan en l’intestí.

En cas de vòmits i o diarrees d’origen desconegut, podem intentar fer 12 hores de dejuni i després oferir aigua en petites quantitats per veure com la tolera i en cas de tolerar-la bé, oferir una dieta astringent de la mateixa manera, si la simptomatologia persisteix o es tracta d’un cadell de petita grandària on observem un marcat decaigument és important acudir al veterinari.

 

Per a més informació pot deixar el seu comentari i la Dra. Andrea Weder o un dels nostres veterinaris especialistes atendrà la seva sol·licitud de manera personalitzada.