fbpx

Patologies esplèniques (la melsa)

Consideracions generals:

Tot i que les patologies esplèniques d’òrgans abdominals són freqüentment diagnosticades en animals amb simptomatologia gastroentèrica com a vòmits i / o diarrees, no tots els òrgans abdominals estan relacionats amb la digestió ni els símptomes.
Destacarem en aquest article les patologies del maluc, que és un òrgan abdominal, no directament relacionat amb la funció gastroentèrica.

Les seves principals funcions són hematopoètiques, filtració, emmagatzematge de glòbuls vermells i plaquetes, eliminació de cèl·lules sanguinis (fagocitosis).

Diagnòstic:

El diagnòstic precoç de les patologies sol ser de caràcter ocasional (es troba casual), mentre es realitzen proves complementàries abdominals com radiografies, ecografia o TAC (Tomografia computada). De per si aquestes patologies en estadis inicials no tenen aquesta simptomatologia.

El diagnòstic de patologies de melsa en estadis avançats sol coincidir amb símptomes més definits, com l’apatia total de la mascota, sincopes o abdomen abultat i dolor marcats.

Si bé la funció hemodinàmica i de defensa és molt important, un animal esplenectomitzat (sense espasa) pot viure amb normalitat, si la causa de l’extirpació no és tumoral.

Decisió Clínica:

La decisió del metge clínic i / o cirurgià serà basada en la patologia de l’òrgan i en els signes del pacient, més que en la priorització de la funció que es desenvolupa al llarg de l’organisme.

Dins de les patologies de la melsa podem diferenciar dos grans grups. Las neoplàsies (hemangiosarcomas) i les no neoplàsiques (hematomes, abscessos, hiperplàsia nodular).

Tot i que les proves d’imatge i punxades eco guiades aporten informació valuosa, moltes vegades el diagnòstic definitiu d’aquestes patologies sol ser per biòpsia després de l’extirpació quirúrgica.

El pronòstic del pacient després de l’extirpació del maluc (esplenectomia) canvia abruptament al comparar les patologies tumorals i no tumorals. En els casos no tumorals el pronòstic és bo, i en els casos tumorals (majoritàriament malignes) el pronòstic és greu amb temps de supervivència molt limitats.

Conclusió:

El diagnòstic precoç d’aquestes patologies dependrà en gran mesura de la possibilitat o permissivitat per part del propietari per accedir a proves de diagnòstic per imatge (radiografia, ecografia o TAC) davant la indicació del veterinari en casos de suspès que la funcionalitat o estructura de qualsevol òrgan abdominal, no pot ser correcte.

En els casos avançats on la simptomatologia és manifesta i abrupta, pel general, el veterinari ha d’indicar l’opció quirúrgica i després esperar els resultats de Biòpsia per definir el pronòstic.

Si t’ha agradat aquesta publicació de Patologies esplèniques (la melsa), també et podria agradar revisions geriàtriques en gossos i gats.