fbpx

La calor i el bon temps acostumen arribar acompanyats de paràsits externs com: les puces, les paparres, els mosquits, entre d’altres. Per això és molt important actuar a temps amb l’objectiu d’evitar possibles malalties.

Els paràsits externs com són les puces, les paparres i els mosquits, etc., són responsables de:

• Provocar infestacions massives afectant a les mascotes i a l’entorn on viuen, sent molt difícils d’eradicar.
• La transmissió de moltes malalties greus tant per als nostres animals com per a les persones que conviuen amb ells. Els símptomes de les malalties que transmeten poden aparèixer mesos després de la infestació.
• Provocar un elevat grau de malestar a l’animal que les pateix i fer baixar les defenses afavorint l’aparició de malalties oportunistes.
• Desencadenar processos patològics greus, depenent de la sensibilitat de la mascota, encara que la seva presencia sigui escassa.

Com podem actuar per tal d’evitar les puces, les paparres i els mosquits?

Cal iniciar els tractaments de desparasitació externa abans no s’hagi produït la infestació massiva.
Per això cal posar les pipetes contra les puces, els collars contra les paparres i el mosquits, i fer tractaments ambientals durant tot l’any, però principalment quan començar el bon temps.
No s’ha d’esperar a trobar la primera puça o paparra per començar el tractament, perquè això suposa que la mascota i el seu entorn ja estan infestats, per tant cal recórrer a unes pautes preventives abans no sigui massa tard, ja que els paràsits en qüestió d’hores són capaços de reproduir-se de manera massiva.
Utilitzi productes d’última generació recomanats pel seu Veterinari. Els paràsits externs es fan resistents a molt productes.
La medicina preventiva és la més efectiva i econòmica.

Des de l’Hospital Veterinari de catalunya li proposem un pla de medicina preventiva que ens permetrà:

• Evitar la infestació per puces, paparres, etc.
• Evitar el possible contagi de malalties transmeses pels paràsits a la seva mascota i a vostè mateix.
• Evitar elevades despeses i fer tractaments curatius un cop s’ha produït la infestació.

Per més informació sobre medicina preventiva contra els paràsits externs pot deixar el seu comentari i un dels nostres veterinaris atendrà la seva sol·licitud de manera personalitzada.