fbpx

La Dra. Sara González, veterinària del servei d’Oncologia de l’Hospital Veterinari de Catalunya ens explica les localitzación més habituals de càncers i tumors:

Farà unes setmanes vàrem parlar sobre el càncer en gats i gossos amb informació general sobre aquesta malaltia. Avui la Dra. Sara González, veterinària del servei d’Oncologia de l’Hospital Veterinari de Catalunya ens explica les localitzacions més habituals de càncers i tumors.

Tot i que es pot donar a gairebé qualsevol localització, estudis estadístics mostren major incidència en unes zones que no altres. Les dades que tenim pertanyen a estudis estadístics de fa uns anys, llavors variarà una mica pels avenços en diagnòstics, l’edat dels animals estudiats, la distribució de les races, per tant les tindrem com a orientatives més que com dades absolutes. Ja sabem que hi ha una predisposició racial, ambiental i d’altres en l’aparició d’un càncer i els animals estudiats sòn animals a l’atzar on pot ser no totes les races hi estiguin representades o més d’una vegada són d’una mateixa raça.
Aquest estudi poblacional va tenir en compte la localització de tumor a 100.000 gossos i 100.000 gats, mostrant major incidència en gossos que en gats.
En els gossos la localització més freqüent és a les mames. Moltes gosses no esterilitzades acaben patint tumors mamaris, on a les gosses el 50% són malignes i a les gates pel contrari ho són el 90%.
En el cas dels gats, la localització més habitual és al teixit limfoide, el que denominem limfomes són les neoplàsies més habituals en gats, ja sigui a nivell de ganglis, com a budell i que moltes vegades es relaciona amb el virus de la leucèmia felina.
La segona localització més freqüent tant en gossos com en gats és a la pell, seguit en gossos per tumors de teixits tous o teixit connectiu.
La localització menys freqüent és a teixit ossi i de forma primària a pulmó.
Per la nostra experiencia i en aquests temps, aquestes dades varien una mica ja que cada cop esterilitzem a les femelles de forma temprana prevenint tumors mamaris. Essent la localització més freqüent a pell i teixit tou o connectiu, teixit limfoide sobre tot a gats i a digestiu o abdomen.
Acostumem a trobar tumors a la melsa de forma primària com l’hemangiosarcoma, al fetge podem trobar masses, però normalment és difícil un tumor primari al fetge, sÍ que pot ser un òrgan diana però la formació de metàstasi (tumors d’extensió d’altres tumors primaris) igual que passa amb el pulmó.
Per tant, poden aparèixer tumors a qualsevol òrgan ja sigui de forma primària com secundari a altre tumor.

Per a més informació pot deixar el seu comentari i la Dra. Sara González o un dels nostres veterinaris especialistes en oncologia atendrà la seva sol·licitud de manera personalitzada.