fbpx

Les anèmies en gats

Quan porteu el vostre gat al veterinari i en una analítica surt que té anèmia la majoria de propietaris relacioneu aquest fet amb una mala alimentació, però primer ens hem de preguntar:

Sabem que és una anèmia?

Una anèmia és una disminució dels glòbuls vermells (eritròcits) i es mesura sobretot a partir d’un paràmetre denominat hematòcrit. Una anèmia implica una situació patològica que pot ser provocada per moltes malalties diferents i que poden afectar als nostres gats.

Existeixen diferents tipus d’anèmies que es divideixen en dos grans grups: les regeneratives (l’organisme és capaç de generar nous glòbuls vermells) i les no regeneratives (l’organisme no és capaç de generar nous glòbuls vermells).

Les regeneratives

Les primeres són causades per hemorràgies (intoxicacions amb rodenticides, traumatismes, úlceres gàstriques, coagulopaties…) o per hemòlisis (anèmia hemolítica). Una anèmia hemolítica és aquella on les defenses del propi organisme destrueixen els eritròcits per causes diverses (infeccions com hemoplasmes felins, neoplàsies vasculars o substàncies tòxiques com la ceba o el paracetamol).

Les no regeneratives

Les del segon grup, les NO regeneratives, es donen quan l’organisme no és capaç de generar eritròcits nous o de generar-ne en poca quantitat. Això és degut a una malaltia, o en ocasions molt greus, degut a que la medul·la òssia (encarregada de fabricar eritròcits) no funciona bé.

 

Les anèmies en gats

Entre les diferents patologies que poden donar aquests tipus d’anèmia destaquen malalties immunitàries, inflamatòries, IR (insuficiència renal) o IH (insuficiència hepàtica) cròniques, endocrinopaties, neoplàsies. virus (FIV, FeLV), parasitosis internes i externes importants, o dèficits alimentaris com un dèficit de ferro.

La intolerància a l’exercici, l’apatia, les mucoses pàl·lides o la debilitat són alguns dels símptomes que podem observar en els nostres gats en cas d’anèmia.

Que podem fer per evitar algunes de les anèmies en gats?

Hem de tenir els nostres gats ben desparasitats internament i externament tot l’any (pipetes, pastilles…), han d’alimentar-se amb una dieta equilibrada i s’han de vacunar anualment; a més a més, és recomanable realitzar un cop l’any una analítica sanguínia bàsica per saber l’estat de salut dels nostres gats.

En cas que observem alguns dels símptomes descrits anteriorment hauríeu de consultar al vostre veterinari perquè li realitzi un examen físic complet i en cas necessari una analítica que determini si l’animal està anèmic i si pateix alguna malaltia important.

Les anèmies en gats

 

Si t’ha agradat aquesta publicació de Les anèmies en gats també et podria agradar: “La sarna canina