fbpx

LA SALUT COMENÇA PER LA PREVENCIÓ

Sempre s’ha dit que la medicina preventiva és la millor medicina,  i que el major èxit d’un veterinari seria evitar que les mascotes es posessin malaltes. En el cas de que passes, diagnosticar qualsevol malaltia en les seves fases més inicials on les possibilitats de curació són més elevades.

Les avantatges de la medicina preventiva per al propietari de la mascota son:

  • Millorar la comprensió del benestar i la salut de la seva mascota i està molt més informat.
  • Sap que esta fen el millor per a ella, esta sana.
  • Redueix al mínim la possible transmissió de malalties a altres mascotes i a les persones que conviuen amb ella.
  • Permet gaudir més anys de la nostre mascota i amb una qualitat de vida molt millor.
  • Prevenir és molt més econòmic que curar.
  • Estableix una relació de confiança amb la seva clínica veterinària ja que  és la que l’informa de tota la prevenció.
  • Quan la seva mascota va a la clínica, va a un lloc amic i intentem que pateixi el mínim estrés.

Per que si tot son avantatges no fem mes medicina preventiva?

  • Perquè si veiem a la nostra mascota sana i no ens han informat de la necessitat de prevenir no anem al veterinari.
  • Perquè cada cop que anem al veterinari a fer una consulta ens cobra, i per això esperem uns dies a veure com evoluciona.
  • Perquè la mascota s’estressa cada cop que vaig a la clínica, hi vaig tan poc.

Per poder superar tots aquets inconvenients i molts d’altres que podríem afegir al Grup Hospital Veterinari de Catalunya, em creat l’assistència HVC PET CARE PLUS .

 

La nostra assistència esta pensada per poder desenvolupar al màxim la medicina preventiva, perquè pugui venir a les nostres clíniques les vegades que vulgui per a ser informat, assessorat, aconsellat, sobre tots els dubtes que li puguin sorgir sobre la seva mascota i en el moment que li sorgeixin. Per poder diagnosticar qualsevol malaltia en els seus inicis, no cal que esperi a veure que passa, i a posar tots els mitjans mèdics, tant de personal com d’equipament, sense cap limitació.