fbpx

El rum-rum dels gats

El roncar dels gats, tan típic en els nostres amics felins, ha estat objecte de diferents teories i especulacions al llarg del temps.

Aquest soroll que tant ens atrau, és extraordinari en molts aspectes, la seva evolució i les funcions comunicatives suposen una ritualització del so no vocal utilitzat en el contacte corporal matern.

A partir dels dos dies d’edat el ronc està present i es produït tant pels gatets com per la seva mare. La femella utilitza el ronc inicialment a l’aproximar-se a les seves cries i serveix per comunicar-se entre ells. Els gatets paren de roncar només quan estan menjant, al moment d’empassar.

El rum-rum i les hipòtesis

Existeixen diverses hipòtesis per explicar d’on provenen aquests sons, entre ells tenim alguns com els de l’estudi fisiològic realitzat per investigadors de la Universitat de Dartmouth (New Hampshire, EE.UU) el qual va concloure que els roncs són generats per impulsos nerviosos molt ràpids i regulars enviats directament des del sistema nerviós central als músculs del diafragma i d’aquí a les cordes vocals, els músculs s’activen de forma alternant en 20 o 30 friccions per segon, essent tremolors extremadament controlats.

Dintre d’altres hipòtesis, trobem la que proposa que els roncs és un fenomen d’origen hemodinamic, essent la vibració originada en la vena cava posterior en el lloc d’on travessa el diafragma, els músculs comprimeixen el flux sanguini provocant vibracions que són transmeses pels bronquis.

Indiferent de quin sigui l’origen d’aquest so, causa en nosaltres una sensació de benestar dels nostres simpàtics amics felins, amb la qual cosa a seguir acaronant i gaudir-ne.

Diego Ortiz
Veterinari
HVC-Hospitalet

 

Si t’ha agradat aquesta publicació de “El rum-rum dels gats” també et podria agradar: “Caiguda de pèl d’animals