fbpx

Dilatació – torsió d’estómac: Què és i quan la poden tenir?

El Dr. Mariano Naya, membre del Servei de Cirurgia de l’HVC, ens explica què és una una torsió-dilatació d’estómac en els gossos:

És una patologia freqüent en animals de raça gran (més de 20kg de pes adult) d’entre 2 i 10 anys d’edat. Es deu a un cúmul de gas a l’estómac ja sigui per fermentació de l’aliment, o per ingesta d’aire (animals amb dolor o nerviosos). Aquesta producció de gas combinada amb una obstrucció del pílor fa que s’acumuli i es dilati l’estómac, arribant a poder rotar pel propi pes, o simplement per la ingesta de l’animal i exercici intens posterior.
Són factors que predisposen la mida i conformació de l’animal, l’exercici després de la ingesta, l’atonia de la paret gàstrica, laxitud de lligaments gastroesplénicos o el mal funcionament del pílor.
Els símptomes més freqüents són la hipersalivación amb arcades improductives (intents de vòmit sense èxit), i la distensió abdominal amb percussió timpànica (com un tambor).

La radiografia en aquests animals mostra un estómac dilatat, ple de gas i torsionat.

Mariano Naya -DILATACIÓN/TORSIÓN GÁSTRICA

L’èxit en la resolució d’aquesta síndrome depèn de la rapidesa amb que el propietari veu els primers signes i acudeix al veterinari.

Etapes de resolució.
Un cop a l’Hospital, i diagnosticat el cas, la prioritat del veterinari serà la descompressió estomacal per sondatge esofàgic o trocarización, prèvia sedació / analgèsia, mentre s’estabilitza la funció hemodinàmica (fluidoteràpia de xoc, antibiòtics, antiflamatorios).
És imperatiu tractar de revertir l’èxtasi circulatori causat per la compressió de l’estómac sobre grans venes i artèries abdominals.
Un cop estabilitzat i descomprimit, és el propietari qui ha de comprendre, accedir i autoritzar la segona etapa, que serà quirúrgica.
En aquest punt, s’activa el Servei de Cirurgia d’Urgències de l’Hospital Veterinari de Catalunya i al cirurgià corresponent.
Cada hora que passa empitjora el pronòstic, no hi ha opció a programar la cirurgia a 4 o 5 hores des de l’ingrés.

La tècnica en si consisteix en l’abordatge per línia mitjana de l’abdomen i l’exteriorització de l’estómac torsionat. Es realitza la distorsió manual del mateix i es procedeix a la fixació de l’estómac a la paret lateral de la musculatura abdominal, per evitar que torni a passar.
Successivament i no menys important que la cirurgia, és la funció del Servei de Cures Intensives, ja que els veterinaris internistes seran els que determinin el tractament postoperatori i el monitoratge, que en aquests casos és elemental, ja que en les 48h a 72h post-cirurgia poden patir alteracions circulatòries i / o cardiològiques.

Conclusions.
Els propietaris que individualitzen els signes i van ràpidament al centre, augmenten significativament les possibilitats d’èxit després d’un síndrome Distensió / Torsió estomacal.
El Servei d’Urgències Veterinària amb veterinari presencial les 24h i la tecnologia adequada (radiografia, laboratori, electrocardiografia, quiròfan i cirurgià d’urgències, cures intensives) juga un paper decisiu en aquests casos.
És important alimentar les mascotes més d’una vegada per dia, evitant l’exercici o joc després de la ingesta per intentar minimitzar l’aparició d’aquesta patologia i altres digestives.
És beneficiós fer una gastropexia preventiva de rutina en races predisposades per evitar-nos problemes més grans, ja que no només la dieta i l’exercici són els únics factors predisposants.

Per a més informació pot deixar el seu comentari i el Dr. Mariano Naya (membre del Servei de Cirurgia de l’HVC) o bé un dels nostres veterinaris especialistes atendrà la seva sol·licitud de manera personalitzada.