fbpx

Amb l’arribada de les altes temperatures, el cop de calor és un dels principals problemes al que es veuen sotmeses les nostres mascotes, ja que tant els gossos com els gats són molt més sensibles a la calor que els humans.

El cop de calor es produeix en gossos i també en gats sotmesos a altes temperatures o bé a un sobreesforç físic important, produint-se un augment de la tassa metabòlica.
Aquest fenomen en part és degut a la poca capacitat que tenen sobretot els gossos per refrigerar-se, ja que no transpiren per la pell com ho fem els humans, sinó que ho fan a través de les glàndules sudorípares que tenen en els plantars, aquesta superfície és molt petita per eliminar un excés de calor corporal important.
L’eliminació d’aquesta calor majoritàriament es produeix per un mecanisme respiratori anomenat “panteix” mitjançant el qual s’incrementa la freqüència respiratòria i augmenta la superfície de la llengua per facilitar al màxim l’eliminació de l’excés de temperatura corporal.
Es pot produir en qualsevol raça però els braquicèfals com poden ser el Bulldog Boxer, etc, són les races predisposades ja que per defecte presenten una certa dificultat respiratòria en condicions normals i per tant no toleren les situacions extremes.

Les principals causes acostumen a ser exposicions excessives a una font de calor, bé sigui a l’estiu quan deixem el nostre gos dins d’un vehicle o a l’hivern quan posem el nostre animal a prop de la calefacció.
L’obesitat disminueix la pèrdua de calor per convecció, els animals que pateixen patologies càrdio-respiratòries regulen pitjor la temperatura corporal, per aquest motiu seran més susceptibles a patir un cop de calor , juntament amb els animals geriàtrics.
La temperatura del cos arriba als 41-43 graus. Degut a aquest augment important de la temperatura es produeix l’alteració de varis òrgans interns tals com: fallida renal, edema cerebral, alteració de la cascada de la coagulació, etc..
Com a símptomes importants: panteix excessiu, taquicàrdia, tot tipus d’hemorràgies, diarrea, depressió, convulsions, coma i finalment es pot produir la mort de l’animal.
Cal evitar deixar els gossos o gats a dins els vehicles i tampoc amb les finestres obertes en situacions de calor ambiental elevada. En cap cas es recomana exercici físic en les hores de més calor, sobretot en races que hem anomenat abans i que estan més predisposades.

Si sospitem que s’ha produït un cop de calor, s’ha d’anar el més aviat possible a un centre veterinari, en paral·lel podem dutxar el gos amb aigua freda per intentar disminuir la temperatura corporal.
La reducció de la temperatura corporal mai ha de ser brusca si no de manera gradual, és a dir si estem a 41,5ºC no podem baixar a 38ºC ja que les conseqüències podrien ser fatals.
Un cop arribi l’animal al centre es procedirà a mirar de reduir aquesta temperatura d’una manera progressiva i administrar els medicaments adequats, portant a terme actuacions necessàries per a restablir l’equilibri tèrmic de l’animal.

Per més informació sobre com evitar un cop de calor en gats i gossos, pot deixar el seu comentari i un dels nostres veterinaris atendrà la seva sol·licitud de manera personalitzada.