fbpx

Cop de Calor

Amb l’arribada del bon temps, ens ve molt de gust sortir amb les nostres mascotes i gaudir dels voltants de la nostra ciutat o poble, però hem de tenir en compte que és en aquesta època quan és important anar amb compte amb gossos i gats perquè no pateixin un cop de calor.

Les nostres mascotes no són humans i no termo regulen igual que nosaltres, i per això som responsables d’oferir-los seguretat en el seu entorn.

El cop de calor és una entitat patològica d’importància mèdica vital, en la qual tant propietari com veterinari hem d’actuar de la manera més ràpida possible, perquè la vida del pacient està en risc.

És molt important la capacitat de reacció del propietari en detectar els primers símptomes d’un cop de calor, perquè juntament amb la precocitat de detecció i les seves accions inicials poden salvar la vida de la seva mascota.

Parlarem d’aquest problema sobretot en gossos i les races més afectades són les braquicèfales, a causa de la conformació anatòmica de les seves vies respiratòries superiors.

Ens centrarem en:

1.- Causes

2.-Símptomes

3.-Primers auxilis

4.-Conseqüències

5-Mesures de prevenció

 

 

CAUSES

  • Manca d’hidratació
  • Altes Temperatures
  • Excés d’exercici
  • Estrés

 

SÍMPTOMES


– Panteix, dificultat respiratòria, mucoses de molt congestives (vermell intens) a cianòtiques (de color blau, sobretot llengua).
– Augment de temperatura (Hipertèrmia)
– Debilitat generalitzada, no caminar o letargia
– Tremolors en  els músculs, convulsions
– Molta salivació
– Vòmits / Diarrees
– Petèquies
– síncopes

 

PRIMERS AUXILIS

– NO baixar la temperatura de cop (ficar-lo en aigua gelada).
– NO embolicar en draps humits
– Mullar amb aigua fresca, sobretot cap aixelles engonals i coixinets, a poc a poc. Anar disminuint la temperatura corporal.
– Donar de beure o mullar la llengua i llavis
– Col · locar l’animal en una zona a l’ombra i on corri l’aire, deixar-lo respirar.
– ANAR  IMMEDIATAMENT A UN SERVEI VETERINARI.

CONSEQÜÈNCIES

– L’augment de temperatura corporal pot arribar a valors per sobre de 41ºC
– El pacient amb aquestes altes temperatures exteriors i la hipertèrmia es deshidrata. Per intentar disminuir la temperatura corporal es produeix vasodilatació perifèrica (l’augment del cabal dels vasos sanguinis més externs) això serveix per ajudar a refredar el cos. A causa de la vasodilatació i de la deshidratació disminueix el seu volum sanguini (Hipovolèmia).
La hipovolèmia, porta el pacient a un schock cardiogènic i a una síndrome de resposta inflamatòria generalitzada (SIRS), que són letals per a l’individu.
– Arrítmies
– Depressió estat mental causada per dany cerebral o hipoglucèmia.
– Trastorns respiratoris, en vies altes com col·lapse traqueal, paràlisi laríngia, fins i tot en vies baixes com pneumònia per aspiració i hemorràgia pulmonar
– Coagulació intravascular disseminada. (CID)

Per totes aquestes raons és necessari acudir de forma immediata a un Hospital veterinari per a l’atenció d’emergència del pacient, allí es realitzaran les proves necessàries i s’instaurarà el tractament més adequat per a la correcció dels desordres causats pel Cop de calor.

MESURES DE PREVENCIÓ

– Evitar esforços i passejades en hores de sol, en totes les nostres mascotes, però prestar especial atenció propietaris amb mascotes: braquicèfales, cardiopaties o insuficiències respiratòries.
– Protegir a les nostres mascotes de la calor, proporcionar-los ombra
– No deixar-los al cotxe, ni tancats en zones al sol amb poca ventilació.
– En els passejos portar sempre aigua fresca.
– Fer-los buidatge del mantell d’hivern en un servei de perruqueria.

Si tot i tenir en compte aquestes mesures de prevenció creieu que la vostra mascota està patint un cop de calor, començar el protocol de primers auxilis. Acudir de forma immediata a un Hospital veterinari i si podeu avisar abans de l’arribada del pacient.
Com el resultat pot ser la mort de la nostra mascota, hem d’actuar tant propietaris com veterinaris de la forma més ràpida i adequada possible.

Si t’ha agradat aquest article sobre Cop de Calor, també et podria interessar mirar DE VACANCES AMB LA MEVA MASCOTA.