fbpx

CONSELLS NUTRICIONALS

Els nostres gossos i gats tenen en comú que són mamífers carnívors però referent a l’alimentació aquí s’acaben les seves semblances. Cada espècie té unes necessitats nutricionals diferents. També cal tenir en compte que segons la seva etapa de vida i la seva activitat diària també varien. Ara valorarem les diferències més importants entre les dues espècies:

GOSSOS:

El gos és un carnívor però es pot considerar omnívor, és a dir, que pot menjar fruita i verdura.

La digestibilitat és afectada per l’edat i la raça (pes):

  • Als cadells els hi costa més digerir el greix i per tant la seva alimentació és més restringida en aquest aspecte respecte en un adult. En canvi necessiten més proteïna perquè estan fent el procés de creixement.
  • Les races grans i les gegants tenen una menor proporció relativa d’aparell digestiu respecte a races petites i mitjanes i per aquest motiu la seva alimentació ha de ser altament digestible.

En gossos es recomana administrar l’aliment en dues vegades.

L’alimentació pot ser o bé de forma casolana o bé mitjançant dietes formulades (comercials). L’avantatge de les comercials és que són elaborades seguint unes normes aplicades per dietistes i nosaltres tan sols hem d’elegir la que millor s’adapti a la nostra mascota.

GATS:

Són carnívors estrictes, i per tant la seva alimentació porta més proteïna respecte a la de un gos. Per aquest motiu es desaconsella que gos i gat mengin la mateixa dieta.

S’alimenten de deu a vint cops al dia però en petites quantitats. És recomanable deixar la ració diària total a la seva lliure disposició. Actualment s’ha de tenir en compte que els nostres gats han perdut el seu instint caçador i s’han tornat molt sedentaris. Això comporta molts problemes d’obesitat. Per incrementar l’activitat s’han creat unes joguines interactives que ens permeten amagar el menjar, i el gat per aconseguir-lo ha de fer moure l’objecte.

Amb l’edat el sistema digestiu perd la capacitat per a digerir l’aliment i per això és molt important millorar la qualitat d’aquest quan envelleixen.