fbpx

Canvia el caràcter dels animals després de la castració?

Per començar, l’esterilització és una mesura que permet allargar la vida de les nostres mascotes, ja que redueix les possibilitats de desenvolupar greus malalties. D’altra banda, l’esterilització permet combatre situacions d’abandonament.

1. Efecte sobre les conductes de marcatge territorial i agressivitat intrasexual (animals del mateix sexe). En el gos la castració elimina o redueix molt significativament les dues conductes en un 50-60% dels casos. En el gat el percentatge d’èxit és més elevat, al voltant del 80-90%. Els efectes no són immediats, i poden manifestar-se de manera gradual.
2. Efectes sobre la conducta sexual. En les femelles la conducta sexual desapareix de forma definitiva després de la castració en la pràctica totalitat dels casos, mentre que en els mascles els efectes són molt variables, encara que la freqüència i intensitat tendeix a disminuir. És cert que les femelles han de criar, almenys, una vegada? En absolut. En la reproducció d’animals intervenen bàsicament processos hormonals, de manera que si les femelles estan esterilitzades no tenen cap necessitat de reproduir-se.
3. Efectes sobre la conducta d’alimentació i la tendència a desenvolupar obesitat. Una mascota que s’alimenta de manera inadequada engreixarà, estigui esterilitzada o no. Per tant sempre s’ha de controlar l’alimentació i procurar un exercici físic adequat. La castració pot augmentar el risc d’obesitat, especialment en femelles, ja que els estrògens tenen un efecte inhibitori sobre el consum d’aliment. La desaparició d’aquest efecte després de la castració provoca un augment de la ingesta d’aliment.
4. Altres efectes. L’esterilització impedeix la manifestació de lactació de pseudogestació (el que col·loquialment anomenem “embaràs psicològic”, tot i que no és aquest). En femelles amb agressivitat per dominància pot augmentar el risc d’agressivitat competitiva o per dominància. La castració té conseqüències sobre la incidència d’algunes malalties: redueix la incidència de tumors benignes mamaris (només si es realitza quan l’animal és jove) i evita la formació de piometra (infecció uterina).

En resum, les principals indicacions de l’esterilització per resoldre problemes de comportament són les següents:
1. En el mascle està indicada principalment en tres problemes: marcatge amb orina, agressivitat intrasexual i conducta de “vagabunderia” (si obeeix a una motivació sexual). L’eficàcia de la castració és variable, sent superior en el gat que en el gos.
2. La castració disminueix el comportament sexual del mascle, encara que aquest comportament es pot mantenir durant mesos o fins i tot anys després de la castració.
3. L’efecte de la castració sobre l’agressivitat per dominància és controvertit, però en general la disminueix, tot i que ha d’anar acompanyada de pautes de modificació de conducta i, si cal, tractament farmacològic. La castració està contraindicada en gosses amb agressivitat per dominància.
4. En el cas de la femella, la castració està indicada per eliminar el comportament sexual i, en gates, reduir el marcatge amb orina. A diferència dels mascles, la conducta sexual desapareix just després de la castració en pràcticament tots els casos.
5. Tant en mascles com en femelles la castració té molt pocs efectes indesitjables, no obstant en alguns animals augmenta la tendència a l’obesitat. Per tant, l’augment de pes pot evitar-se amb un control adequat de la dieta.

Per a més informació pot deixar el seu comentari i un dels nostres veterinaris especialistes atendrà la seva sol·licitud de manera personalitzada.