fbpx

Un tumor o neoplàsia és un creixement en el número de cèl·lules d’ un teixit, ja sigui benigne o maligne (càncer). El càncer és una malaltia complexa que es desenvolupa a través d’un procés format per 3 etapes fonamentals, iniciació, promoció i progressió.
Una mutació genètica dona a la cèl·lula el poder de multiplicar-se (iniciació), una segona mutació o sèrie de mutacions augmenten la capacitat de la cèl·lula per competir amb les cèl·lules de l’entorn (promoció). Una altre mutació o sèrie de mutacions reforcen aquest potencial de divisió de les cèl·lules, el que porta llavors a la malaltia clínica (progressió).
Les nostres mascotes també ho pateixen, de fet, és una de les principals causes de mort en petits animals.Una de les raons és que cada cop viuen més (millor nutrició, vacunacions, millora en la pràctica clínica i més dedicació per part dels propietaris), per tant, la incidència o possibilitat de patir-ho és més elevat.

 

cancer mascota oncologia

El càncer pot tenir diferents orígens. Com hem comentat un és l’origen genètic, de fet hi han races més predisposades a patir certes neoplàsies que no altres. Altre origen és l’ambiental, gossos que viuen a ciutat tenen més probabilitat de patir-ho que gossos de camp (càncer de pulmó o de tonsil·les), pesticides, herbicides també poden provocar càncer, igual que els raigs solars. L’origen víric és més freqüent en gats, i es relaciona amb el virus de la leucèmia felina.
Altre origen important és l’hormonal. Els tumors mamaris estan relacionats amb les hormones femenines, tumors perianals, testiculars o de pròstata amb les hormones masculines, pel que si no volem fer criar a les nostres mascotes és recomanable l’esterilització.

 

cancer mascota oncologiaLa majoria de tumors apareixen a edat mitja o avançada, però poden afectar a animals joves, ja sigui pel tipus de tumor o per la susceptibilitat a certs agents inductors d’animals joves, ja que les seves cèl·lules es divideixen de manera més ràpida que no a un animal adult, cosa que pot inclús empitjorar el pronòstic d’una mateixa neoplàsia. Com hem comentat, la formació d’un tumor, té molts orígens i necessita de vàries mutacions per produir-se, això porta temps i per això és més freqüent observar tumors en animals grans.
Tumors de mama tenen major incidència conforme passen els anys. En gats, tumors causats pel complexa leucèmia-limfoma felí, es pot donar en gats joves o adults, com passa amb l’osteosarcoma, és un tumor ossi que pot afectar tant a gossos joves com adults.

Un cop més animem, davant qualsevol nodulació que trobeu a la vostra mascota, acudir al vostre veterinari per fer una valoració mitjançant citologia o fins i tot biòpsia d’aquest nòdul per tal de diagnosticar un possible càncer i establir el tractament quirúrgic o mèdic més adient.

 

Per a més informació pot deixar el seu comentari i la Dra. Sara González o un dels nostres veterinaris especialistes en oncologia atendrà la seva sol·licitud de manera personalitzada.