fbpx

És cert que en un grau significatiu d’animals amb l’edat els va canviant el caràcter. A mesura que els gossos van envellint, disminueix considerablement el seu grau de tolerància i paciència, fet que motiva comportaments més distants i “rondinaires”.

Als Estat Units existeix una estadística anual sobre agressions de gossos a nens. La gran majoria dels atacs es donen en gosses d’edat avançada i que anteriorment mai havien estat implicades en altres agressions a persones. Si es pensa fredament, aquestes estadístiques tenen lògica, donat que els gossos afectats són gossos de baix risc, per tant els propietaris relaxen les mesures envers els seus fills i la mascota. Així doncs el nen realitza jocs i “malifetes” amb el seu gos que anteriorment tolerava, i ara degut a que presenta un grau inferior de paciència, no li agrada i respon amb un comportament agressiu.

Cal entendre aquesta disminució del nivell de tolerància i estar ben atents. Circumstàncies que podem extrapolar en el món humà, donat que curiosament també succeeix (algunes persones amb l’edat es van tornant més agressives, desconfiades i misantropes).

 

Per a més informació pot deixar el seu comentari i el Dr. Joan Rubiralta o bé un dels nostres veterinaris especialistes en etologia canina atendrà la seva sol·licitud de manera personalitzada.