Tel. 93 803 12 68 hvc@hvc.cat
Síndrome d’Addison

Síndrome d’Addison

Síndrome d’AddisonLes glàndules adrenals són les encarregades de produir diferents hormones i es troben molt a prop dels ronyons; per una banda, produeixen mineralcorticoides i, per altra banda, glucocorticoides. En l’hipoadrenocorticisme, també anomenat síndrome...